IMPORTANT!!!! - COVID19

Înapoi


Stimaţi parteneri,

Stimaţi oaspeţi,

 

                        Echipa noastră urmăreşte cu atenţie maximă indicaţiile şi ordinele instituţiilor răspunzătoare pentru prevenţia propagării  Covid-19, inclusiv - Organizaţia Mondială a Sănătăţii (WHO), Centrului European de Control şi Profilaxie a bolilor (ECDC), Ministerul Sănătăţii (MS), Ministerul Turismului (MT), Inspecţia Regională a Sănătăţii (IRS), Agenţia Bulgară de Securitate a Alimentelor (ABSA), Inspecţia Regională pentru Protecţia Mediului şi Apelor (IRPMA), Municipalitatea Varna. În legătură cu toate indicaţiile, ordonanţele şi actele normative emise, am dori să vă asigurăm că am întocmit procese verbale şi planuri de acţiune coroborate cu specifica hotelurilor, restaurantelor, barurilor, piscinelor şi zonelor de repaus şi divertisment.

            Nu pe ultimul loc, o preocupare majoră pentru noi este şi securitatea angajaţilor noştri şi familiilor lor. O mare parte dintre aceştia au o experienţă profesională îndelungată în domeniul turismului, fiind familiarizaţi cu cele mai bune practici şi fiind instruiţi să întreprindă cele mai corecte acţiuni pentru beneficiul Dvs. Fiecare dintre angajaţii hotelurilor "Prestige" este dotat cu echipamente personale de protecţie, inclusiv măşti de protecţie, viziere, salopete de protecţie, mănuşi. La fiecare loc de muncă sunt amplasate dispensere cu produse de dezinfecţie, indicaţii privind aplicarea lor, check-liste de verificare a măsurilor impuse de conducere. Înainte de angajarea salariaţilor, ulterior la fiecare 14 zile am planificat efectuarea testelor de Covid-19, pentru a preveni propagarea bolii. Fiecare dintre angajaţi parcurge o formare efectuată de superiori pe tema principală cum să-şi îndeplinească în siguranţă obligaţiile în serviciul oaspeţilor noştri.

În cele ce urmează vă vom prezenta în rezumat măsurile concrete pe care le întreprindem în diferitele departamente ce alcătuiesc serviciul şi produsul hotelurilor "Prestige".

 

Recepţie, zona de lobby şi procesul de cazare şi check-out al oaspeţilor

Cazarea şi check-out-ul se vor efectua în intervalul orar indicat în prealabil - orele 12-14, oaspeţii noi urmând a fi cazaţi cu prioritate în camere eliberate în ziua anterioară, pentru o dezinfectare, curăţare şi verificare a spaţiilor de cazare. La recepţie va fi instalată o protecţie din plexiglas cu grosimea de 3 mm, pentru a se evita contactul direct între oaspete şi angajat. Pe podea vor fi

 

puse autocolante de limitare pentru respectarea unei distanţe de 2 m între oaspeţii care aşteaptă la coadă. La toate intrările, ieşirile în recepţie, în lifturi, vor fi instalate dispensere cu senzor cu gel dezinfectant. În zona de lobby mobila va fi îndepărtată la distanţe maxime, oferind capacitate redusă, pentru a se preveni adunările de  multe persoane la un loc, în spaţiul închis.  Procedura de cazare şi de check-out va fi scurtată la maxim, indicaţiile pentru oaspeţi şi o prezentare mai detaliată a serviciilor urmând a se efectua prin telefon, din cameră. Capacitatea maximă a serviciilor prestate în recepţie este de 4 persoane /o familie de o dată, în scopul acesta am amenajat în hotelurile noastre o zonă de lobby în exterior, pentru aşteptare şi odihnă. Angajaţii de la recepţie, portarii, angajaţii responsabili cu relaţiile cu clienţii - aceştia toţi vor fi dotaţi cu diferite echipamente de protecţie personală. Materialele publicitare, dosarele de informare, vor fi puse la dispoziţia oaspeţilor, la cerere, după prelucrarea prealabilă cu produse dezinfectante. Toate suprafeţele de contact din zona lobby-ului - mobila, butoanele lifturilor, mobila din zonele exterioare ale lobby-ului, vor fi dezinfectate la fiecare oră.

Spaţiile de cazare

Toate spaţiile de cazare din hotelurile "Prestige" vor fi curăţate zilnic cu produse de curăţare şi dezinfectare certificate, vor fi aerisite mecanic, iar suprafeţele de contact vor fi dezinfectate zilnic. Fiecărui oaspete va fi pus la dispoziţie un "set sanitar" cu mască şi mănuşi de unică folosinţă. Consumabilele pentru baie vor fi etichetate cu conţinutul detaliat. Curăţarea şi menajul camerelor pentru dezinfectarea suplimentară vor fi efectuate cu aparate generatoare de abur, cu temperatura maximă de funcţionare de 97C, iar suprafeţele de contact - cu lămpi bactericide. Filtrele convectoarelor individuale de climatizare şi sistemele tip split, vor fi curăţate cu soluţie apoasă de produs dezinfectant după sfârşitul şederii fiecărui oaspete/familii. După părăsirea spaţiului, perioada minimă de curăţare, alimentare şi dezinfectare a camerei va fi de minim 4 ore. Hotelurile au la dispoziţie propriile spălătorii dotate cu maşini profesionale de spălat, de uscat şi de călcat (calandre), sisteme de dozare care funcţionează cu produse certificate de Inspecţiile Regionale de Sănătate şi în care are loc spălarea şi călcarea lenjeriilor de pat şi a prosoapelor. Potrivit instrucţiilor primite din partea instituţiilor, procedura se va efectua la temperaturi mari - 60-90C.

 

Restaurante, baruri, bucătării

Potrivit dispoziţiilor prezente date de Ministerul Sănătăţii, Inspecţiile Regionale de Sănătate şi Agenţiei Bulgare de Securitate a Alimentelor, alimentaţia oaspeţilor se va efectua în părţile deschise ale hotelurilor. Pentru a se evita formarea cozilor şi lipsa locurilor, intervalul orar al meselor va fi prelungit cu câte 1 oră suplimentară. Hotelurile îşi rezervă dreptul ca, în funcţie de capacitatea şi ocuparea bazei hoteliere, într-o etapă mai târzie să introducă diferite ore de luat masa, după program, pentru a se evita acumularea persoanelor. Bufetele vor fi dotate cu protecţie din plexiglas, cu grosimea de 3 mm şi diferitele feluri de mâncare vor fi puse în farfurii de către bucătari, în funcţie de preferinţele şi dorinţele oaspeţilor. Mesele vor fi curăţate şi dezinfectate după fiecare oaspete/familie. Distanţa dintre diferitele mese va fi de un minim de 1.5 m. Vor fi folosite feţe de masă de unică folosinţă. Tacâmurile vor fi date de către un angajat. Barurile vor fi dotate cu protecţie din plexiglas, cu grosimea de 3 mm şi toate băuturile vor fi date de către un angajat. Automatele de băuturi vor fi deservite de barmani, oaspeţii vor avea acces independent numai la produsele ambalate. Fluxul de persoane, în partea închisă a restaurantelor, va fi într-un singur sens, cu intrarea şi ieşirea diferite către părţile deschise, toate semnalizate cu autocolante şi indicatoare. Munca în spaţiile bucătăriei va fi efectuată conform prevederilor şi ordinelor Agenţiei Bulgare de Securitate a Alimentelor şi conform sistemelor HACCP integrate în hotelurile "Prestige". Produsele vor fi recepţionate de la furnizori de către angajaţi special desemnaţi care vor urmări cu stricteţe privind calitatea, numerele de loturi, originea şi termenul de valabilitate ale produselor. Depozitarea se va face în camere profesionale de depozitare la temperaturi peste zero grade, în camere de congelare şi refrigerare, iar prelucrarea se va face în diferite încăperi de preparare, respectându-se cu stricteţe fluxurile şi completându-se jurnalele de temperaturi. Toţi angajaţii unităţilor de alimentaţie şi băuturi vor lucra echipaţi cu mijloace de protecţie personală, respectând cu stricteţe regulile sanitare şi de igienă.

Piscine, zone de repaus, animaţie

Piscinele hotelurilor "Prestige", în aer liber şi cele interioare, sunt dotate cu staţii automatizate de dozare a produselor de dezinfecţie, precum şi sisteme de pompare ce asigură circulaţia corectă şi filtrarea apei. În sezonul 2020, în conformitate cu indicaţiile Inspecţiilor Regionale de Sănătate, în toate piscinele va fi menţinut un nivel ridicat de hipoclorit de sodiu, pentru o dezinfectare mai bună. La fiecare 10 zile vor fi prelevate probe din apă de către laboratoare certificate, pentru analize microbiologice, rezultatele urmând a fi puse la dispoziţia fiecărei părţi interesante. Curăţarea piscinelor va fi efectuată zilnic, cu dispozitiv de curăţare a fundului piscinei, prin echipamente de pompare. Filtrele cu nisip şi gratiile scurgerilor vor fi curăţate zilnic. Şezlongurile şi umbrelele tuturor piscinelor vor fi amplasate la o distanţă mai mare unii de alţii, fără saltele, urmând a fi dezinfectate după plecarea oaspetelui.

Toate programele de animare, activităţile sportive, programul pentru divertismentul copiilor, vor fi desfăşurate în părţile deschise ale hotelurilor, în jurul piscinelor, în locurile de joacă în aer liber. Acestea vor fi curăţate şi dezinfectate de câteva ori zilnic.

 

 

Ventilaţie, climatizare şi părţi comune

Hotelurile "Prestige" au la dispoziţie 4 agregate cu pompe termice pentru climatizarea părţilor comune, şi sisteme tip split, toate fiind alimentate cu agent de răcire R-410A, în conformitate cu Regulamentul 517 al Uniunii Europene. Hotelurile au la dispoziţie dosarele sistemelor în care sunt descrise procedurile de întreţinere şi exploatare în siguranţă. Toate filtrele convectoarelor de climatizare şi sistemelor split ce deservesc părţile comune vor fi curăţate lunar cu soluţie apoasă cu produs de dezinfectare, iar în spaţiile de cazare după şederea fiecărui oaspete/familie. Hotelurile sunt dotate cu un sistem de ventilaţie de schimb general, sub presiune şi de aspiraţie, cu senzori privind nivelul de dioxid de carbon şi care determină debitul necesar de funcţionare.

Hotelurile "Prestige" au la dispoziţie un sistem elaborat pentru clasificarea deşeurilor, originea deşeurilor, activitatea prin care au fost generate precum şi colectarea lor selectivă şi eliminarea selectivă, conform prevederilor Inspecţia Regională pentru Protecţia Mediului şi Apelor.

            Măsurile detaliate mai sus sunt actuale în momentul de faţă, în conformitate cu instituţiile şi vor fi actualizate şi adaptate, conform evenimentelor şi derularea situaţiei. Hotelul are la dispoziţie un cabinet medical dotat complet şi certificat, cu spaţiu pentru efectuarea manipulărilor, cu servicii 24 din 24 la faţa locului sau în cea mai apropiată policlinică. 

            Cu cele mai cordiale saluturi către oaspeţii şi partenerii noştri şi cu speranţa unui viitor mai bun, ne dorim  cu toţii să trăim o vară excelentă, rămânem în aşteptarea revederii cât de curând!